شهر بروکسل که پایتخت کشور بلژیک است از لحاظ موقعیت شغلی در رتبه ی خوبی قرار دارد و به دلیل اینکه ویزای کاری بلژیک بعد از سه سال به راحتی قابل تبدیل به اقامت دائم است افراد زیادی تمایل به اخذ این ویزا دارند روش های دریافت ویزای کاری بلژیک:

دلایل مهم رد شدن ویزای بلژیک 

ممکن است یکی از دلایل ذیل منجر به رد شدن ویزای شما در وقت سفارت بلژیک شده باشد.

  1. هدف مشخصی از سفر به کشور مقصد نداشته باشید.
  2. مدارکی که برای اثبات تمکن مالی خود ارائه داده اید مورد تایید قرار نگرفته است.
  3. تحویل مدارک جعلی به سفارت
  4. نداشتن گواهی ازدواج
  5. مخدوش و از بین رفتن صفحات پاسپورت
  6. نداشتن مدارک رزرو هتل و محل اقامت شخص
  7. نفرستادن دعوت نامه از سمت میزبان