بریل زنجیری ۲ تایی

فونی که هنگام عکسبرداری انتخاب می شود، تاثیر بسزایی بر روی کیفیت و وضوح عکس خواهد داشت. همچنین هنگامی که فون عکاسی (پرده بکگراند) را با دقت انتخاب می کنید، می توانید حالت و شخصیت سوژه عکاسی را به طور کامل در عکس به نمایش بگذارید . یکی از چالش های مهم عکاسان انتخاب فون مناسب برای عکسبرداری می باشد. فون های استاندارد با تنوعی از رنگ ها برای افزایش دید عکاسان هنگام عکسبرداری مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین فون عکاسی یکی از مهمترین لوازم عکاسی داخل یک آتلیه می باشد.

سه روش برای برپایی و نصب فون وجود دارد  :۱.بریل زنجیری ۲. بریل برقی ۳. پایه فون پرتابل

بریل دستگاهی است که در استودیو های عکاسی به صورت ثابت  به سقف یا دیوار نصب می شودو قابلیت تعویض تا حداکثر ۶ پرده را دارا می باشد در دونوع برقی و دستی در بازار موجود است . تفاوت عمده بریل برقی و بریل زنجیری ۲ تایی در نوع نیروی کشنده آن هاست . پایه فون پرتابل  وسیله ایست که از دو پایه شبیه به  سه پایه نور های استودیویی و یک میله نگه دارنده( پل) به عرض حداکثر ۳ متر که این دو، سه پایه را به هم متصل می کند، تشکیل شده است که می توان تنها یک رنگ فون را به آن متصل نمود . برای نگه داری  فون های فنری مانند رفلکتور باید از پایه های نگه دارنده رفلکتور (رفلکتور هولدر) استفاده کرد.

مشخصات بریل زنجیری ۲ تایی
 • قابل نصب بر روی دیوار و سقف و نصب راحت
 • مورد استفاده برای ۲ عدد فون
 • جمع و باز کردن فون ها بوسیله زنجیر
 • دارای ۲ عدد زنجیر به رنگهای مختلف برای استفاده راحتتر
 • بدون لوله (امکان خرید لوله از همین بخش وجود دارد)

بریل زنجیری ۳ تایی

فونی که هنگام عکسبرداری انتخاب می شود، تاثیر بسزایی بر روی کیفیت و وضوح عکس خواهد داشت. همچنین هنگامی که فون عکاسی (پرده بکگراند) را با دقت انتخاب می کنید، می توانید حالت و شخصیت سوژه عکاسی را به طور کامل در عکس به نمایش بگذارید . یکی از چالش های مهم عکاسان انتخاب فون مناسب برای عکسبرداری می باشد. فون های استاندارد با تنوعی از رنگ ها برای افزایش دید عکاسان هنگام عکسبرداری مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین فون عکاسی یکی از مهمترین لوازم عکاسی داخل یک آتلیه می باشد.

سه روش برای برپایی و نصب فون وجود دارد  :۱.بریل زنجیری ۲. بریل برقی ۳. پایه فون پرتابل

بریل دستگاهی است که در استودیو های عکاسی به صورت ثابت  به سقف یا دیوار نصب می شودو قابلیت تعویض تا حداکثر ۶ پرده را دارا می باشد در دونوع برقی و دستی در بازار موجود است . تفاوت عمده بریل برقی و بریل زنجیری ۳ تایی در نوع نیروی کشنده آن هاست . پایه فون پرتابل  وسیله ایست که از دو پایه شبیه به  سه پایه نور های استودیویی و یک میله نگه دارنده( پل) به عرض حداکثر ۳ متر که این دو، سه پایه را به هم متصل می کند، تشکیل شده است که می توان تنها یک رنگ فون را به آن متصل نمود . برای نگه داری  فون های فنری مانند رفلکتور باید از پایه های نگه دارنده رفلکتور (رفلکتور هولدر) استفاده کرد.

مشخصات بریل زنجیری ۳ تایی
 • قابل نصب بر روی دیوار و سقف و نصب راحت
 • مورد استفاده برای ۳ عدد فون
 • جمع و باز کردن فون ها بوسیله زنجیر
 • دارای ۴ عدد زنجیر به رنگهای مختلف برای استفاده راحتتر
 • بدون لوله (امکان خرید لوله از همین بخش وجود دارد)


بریل زنجیری ۴ تایی

فونی که هنگام عکسبرداری انتخاب می شود، تاثیر بسزایی بر روی کیفیت و وضوح عکس خواهد داشت. همچنین هنگامی که فون عکاسی (پرده بکگراند) را با دقت انتخاب می کنید، می توانید حالت و شخصیت سوژه عکاسی را به طور کامل در عکس به نمایش بگذارید . یکی از چالش های مهم عکاسان انتخاب فون مناسب برای عکسبرداری می باشد. فون های استاندارد با تنوعی از رنگ ها برای افزایش دید عکاسان هنگام عکسبرداری مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین فون عکاسی یکی از مهمترین لوازم عکاسی داخل یک آتلیه می باشد.

سه روش برای برپایی و نصب فون وجود دارد  :۱.بریل زنجیری ۲. بریل برقی ۳. پایه فون پرتابل

بریل دستگاهی است که در استودیو های عکاسی به صورت ثابت  به سقف یا دیوار نصب می شودو قابلیت تعویض تا حداکثر ۶ پرده را دارا می باشد در دونوع برقی و دستی در بازار موجود است . تفاوت عمده بریل برقی و بریل زنجیری ۴ تایی در نوع نیروی کشنده آن هاست . پایه فون پرتابل  وسیله ایست که از دو پایه شبیه به  سه پایه نور های استودیویی و یک میله نگه دارنده( پل) به عرض حداکثر ۳ متر که این دو، سه پایه را به هم متصل می کند، تشکیل شده است که می توان تنها یک رنگ فون را به آن متصل نمود . برای نگه داری  فون های فنری مانند رفلکتور باید از پایه های نگه دارنده رفلکتور (رفلکتور هولدر) استفاده کرد.

مشخصات بریل زنجیری ۴ تایی
 • قابل نصب بر روی دیوار و سقف و نصب راحت
 • مورد استفاده برای ۴ عدد فون
 • جمع و باز کردن فون ها بوسیله زنجیر
 • دارای ۴ عدد زنجیر به رنگهای مختلف برای استفاده راحتتر
 • بدون لوله (امکان خرید لوله از همین بخش وجود دارد)