معرفی مکانهای گردشگری

مهاجرت به کانادا با ویزای کاری


ویزای کاری کانادا و جریان استعداد جهانی

مهاجرت به کانادا

 

12 ژوئن 2017 کانادا خود را وارد جریان استعداد جهانی کرد. (GTS) در حالی که پیشنهاد پیگیری سریع، ویزای دو هفته ای کانادا و فرآیند اجازه ی کار کانادا برای کارفرمایانی که به دنبال استخدام کارگران بیگانه ی مهارت بالای متخصص هستند، را می داد.

الزامات GTS در دوشنبه 12 ژوئن 2017 به وسیله ی استخدام و توسعه ی جامعه ی کانادا (ESDC) منتشر شد. آشکارسازی جریان برنامه ی کارگر بیگانه ی موقت دو رده را نمایان کرد:

 1. رده ی A: برای کارفرمایانی که به وسیله ی یک سازمان مشخص معرفی شده بودند. (فهرست ذیل)
 2. رده ی B: برای کارفرمایانی که به دنبال استخدام کارگران متخصص از یک لیست مشاغل استعداد جهانی جدید هستند. ( فهرست ذیل)

مهاجرت به کانادا

مرکز برای هر دو طبقه بندی نیازمند یک طرح مزایای بازار کار می باشد، توسعه یافته در مشارکت با ESDC برای نشان دادن چگونگی کارآفرینی کارفرما و انتقال مهارتها به کانادایی ها یک بیانیه ی ESDC می خواند:

” به عنوان یک کارفرمای در جست و جوی استخدام استعداد جهانی بسیار ماهر تحت GTS شما پایدار خواهید شد، مزایای مثبت برای بازار کار کانادا در اقتصاد به وسیله ی مشاغل و سرمایه گذاری در آموزش و گسترش مهارتها برای کانادایی ها و اقامت دائم.”

جریان استعداد جهانی: ملزومات

رده ی A: لیست ESDC  همکاران برگزیده در تاریخ 12 ژوئن 2017

 • آژانس موقیت یابی کانادا آتلانتیک
 • انجمن تکنولوژی BC(BC tech)
 • بانک توسعه ی تجارت کانادا
 • بنگاه عوام
 • کنسول مبتکر کانادایی
 • آژانس توسعه ی اقتصادی فدرال برای اونتاریوی جنوبی
 • سرویس کمیسیونری مصالح جهانی تجارت کانادا
 • ICT Monitoba
 • ابداع، جامعه و توسعه ی اقتصاد کانادا- سرویس شتاب دهی رشد
 • حوزه ی اکتشاف MARS
 • کنسول تحقیقات ملی- برنامه ی دستیار تحقیقات صنعتی
 • وزارت شهروندی و مهاجرت اونتاریو
 • وزارت رشد و توسعه ی اقتصاد اونتاریو
 • نوآوری VENN

تحت رده ی A، کارگران تبعه ی بیگانه می بایست دارای یک استعداد خاص و یکتا به منظور واجد شرایط شدن برای یک اجازه ی کار کانادا باشند از جمله:

مهاجرت به کانادا

 • دانش پیشرفته صنعتی
 • موقعیت پرداخت رفیع با یک حقوق معمول 80000 دلار یا بیشتر
 • درجه پیشرفته در یک ناحیه ی تخصصی جذاب برای کارفرما

یا

 • حداقل 5 سال سابقه در زمینه ی تجربه ی تخصصی

رده ی B:

 

حداقل دستمزد مورد نیاز(نرخ ساعتی)

 

حداقل دستمزد مورد نیاز (حقوق سالیانه)

 

مشاغل

کد ملی طبقه بندی مشاغل

غیر قابل اجرا

غیرقابل اجرا

مدیریت سیستم های اطلاعاتی و کامپیوتر

213

غیر قابل اجرا غیر قابل اجرا مهندسی کامپیوتر (به جز مهندسی نرم افزار و طراحی) 2147
غیر قابل اجرا غیر قابل اجرا آنالیزگران سیستم های اطلاعاتی و  مشاوره 2171
غیر قابل اجرا غیر قابل اجرا آنالیزگران پایگاه و مدیریت داده 2172
غیر قابل اجرا غیر قابل اجرا مهندسی نرم افزار و طراحی 2173
غیر قابل اجرا غیر قابل اجرا برنامه نویسی کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه ی تعاملی 2174
غیر قابل اجرا غیر قابل اجرا طراحان وب و گسترش دهندگان 2175
38.94$ 81.000$ مهندسی فن آوری برق و الکترونیک و تکنسین ها 2241
37.50$ 78.000$ تکنسین های آزمایشی سیستم های اطلاعاتی 2283

38.46$

80.000$

طراحی و رسانه دیجیتال*

5241*

*این موقعیت نیازمند یک تجربه ی صنعتی 5 ساله می باشد و همچنین مهارتهای مورد نیاز شامل:مدل سازی 3 بعدی، واقیت تکمیل شده و مجازی، انیمیشن، ویرایش سطح، ویراستاری و نرم افزار خطوط لوله و ابزار در صنعت مربوطه، سایر دانش های مخصوص حوزه ی نرم افزاری در صنعت مربوطه، و/یا تجربه در طراحی و مدیریت پروژه.

فرآیند پرداخت

1000 دلار غیر قابل استرداد به وسیله ی کارفرما پرداخت می شود.

طرح مزایای بازار کار

یک الزام کلیدی برای GTS  طرح مزایای بازار کار است. (LMBP)

آنچه با ESDC توسعه یافته، می بایست نشان دهد چگونه استخدام کردن یک کارگر بیگانه به یک شرکت کمک خواهد کرد هم کارآفرینی کند هم مهارتها را به کانادایی ها منتقل کند. همچنین به ESDC اجازه می دهد فرآیند شرکت را پیگیری کند.

LMBP مزایای اجباری و مکمل را نمایان می کند. تحت رده ی A، برای شهروندان کانادایی و ساکنان دائم، مزایای اجباری مشاغل را خلق می کنند، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم. تحت رده ی B مزایای اجباری برای افزایش مهارتها و سرمایه گذاری آموزشی برای کانادایی ها و ساکنین دائم می باشد.

LMBP همچنین می بایست دو مزیت مکمل که نمی توانند با مزایای اجباری یکسان باشند را ارائه دهد، که آنها را نیز شامل می شود اما محدود نشده اند به:

 • کارآفرینی
 • سرمایه گذاری در مهارتها و آموزش
 • انتقال دانش
 • ارائه ی مشارکت پیشرفته و
 • پیاده سازی بهترین شیوه ها یا مقررات به عنوان یک کارفرما برای نیروی کار شما

جریان استعداد جهانی: الزامات عمومی

حقانیت تجاری

کارفرما می بایست مدارکی دال بر مشغولیت فعال در تجارت و نیازمند به کارگر موقت ارائه دهد.تجارت بایستی یک سرویس خوب مرتبط به شغل پیشنهادی ارائه دهد.

کارفرمایان جدید باید به TFWP یک مدرک به عنوان اثبات ارسال کنند. کارفرمایان بازگشتی لزومی ندارد دوباره مدارک را ارسال کنند، اما شاید از آنها درخواست شود مدارکی را اضافه کنند.

استخدام نیروی کار خارجی در کانادا

کارفرمایان به جستجوی فعال برای استخدام کانادایی ها و ساکنین دائم قبل از این که به دنبال کارگران بیگانه بگردند، تشویق می شوند.توصیف چگونگی انجام آن، درخواست خواهد شد.

دستمزدها های کارگران خارجی در کانادا

مهاجرت به کانادا

دستمزدها باید با پرداخت میانگین غالب به کانادایی ها و ساکنین دائم برای موقعیت یکسان همخوانی داشته باشد.

وظایف شغلی و شرایط کار

کارگران استخدام شده تحت TFWP باید تنها شغلی را که برای آن استخدام شده اند انجام دهند. کارگران تبعه ی بیگانه به وسیله ی قوانین یکسان که از کانادایی ها و ساکنین دائم حفاظت می کند، پوشش داده نمی شوند. بهره برداری یک تبعه بیگانه قانون کانادا را نقض می کند.

قوانین ارضی و استانی، استانداردها را پوشش می دهد از قبیل:

 • ساعت های کار(اضافه کاری)
 • جبران
 • شرایط کار
 • محدودیت استخدام

مهاجرت به کانادا

امنیت محل کار

کارگران تبعه بیگانه می بایست به وسیله ی تضمین امنیت محل کار استانی یا ارضی که به وسیله ی قانون الزام شده است، پوشش داده شوند.هر طرح مخصوصی باید با موارد طرح استانی یا ارضی مطابقت داشته یا بهتر باشد.

محدودیت زبان

یک شغل، زمانی که آگهی می شود، میتواند تنها زبان فرانسوی یا انگلیسی را درخواست کند. اگر دیگر زبانها ضروری هستند، توجیه در مرحله ی کاربردی الزامیست.

موقعیت های اتحادیه

برای موقعیت هایی که به وسیله ی یک اتحادیه پوشش داده شده اند، کارگر تبعه بیگانه می بایست مانند کانادایی ها و ساکنین دائم رفتار کند. همچنین به وسیله ی اتحادیه در موارد دستمزدها و شرایط پوشش داده می شود.

انطباق کارفرما

کارفرمایان باید مطابق با همه ی الزامات عمومی TWFP باشند.کارفرمایان کبک به استفاده از فواید کامل جریان استعداد جهانی قادر خواهند بود. فرآیند به وسیله ی وزارت مهاجرت کبک، وب سایت شمول و مختلف، اعلام خواهد شد.

مهاجرت به کانادا

۹۶/۰۹/۱۴ موافقین ۰ مخالفین ۰
تور گردشگری

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی